Elektrosmog og din sundhed

Om de både fysiske og psykiske sundhedsrisici ved den hastigt stigende menneskeskabt elektromagnetisk stråling.