DET HANDLER OM BALANCE OG FØLELSESMÆSSIG LEDELSE

Jeg har i et tidligere blokindlæg refereret til Cherokee indianernes legende om kampen mellem de indre ulve. I de fleste versioner – også i min – er pointen, at det er ulven du vælger at fodre, der vinder kampen. En anden version af fortællingen er måske mere interessant og nok så væsentlig.

I denne version, fortæller den gamle Cherokee-kriger sit barnebarn, at begge ulve faktisk må vinde. Vi skal fodre begge ulve, for kampen handler nemlig ikke om styrke, men om balance.

Den gamle kriger fortæller, at hvis han kun vælger at fodre den hvide ulv, vil den sorte ulv gemme sig i et hjørne og forfølge ham, når han er svag eller er uforberedt.

Vore liv er komplekst og vores følelser bevæger sig op og ned. Der vil altid være modstridende kræfter, der kæmper en kamp inden i os. Se f.eks. min blok om egoet. Det handler ikke om at gemme en side af os væk, men i stedet for at gøre den synlig og blive fortrolig med den, så vi kan kontrollere den og leve i balance med den.

Den sorte ulv har nemlig også mange gode kvaliteter: beslutsomhed, vedholdenhed, mod, strategisk tænkning m.m. Dyder, som den hvide ulv mangler. Hvis vi fodrer begge ulve, har vi muligheden for at drage fordel fra begge.

OM AT ANERKENDE VORES MØRKE SIDER

Vi skal anerkende vores mørke sider: vores frygt, vores jalousi eller hvad det nu er for følelser, vi også bærer rundt med i vores rygsæk. Vi skal lære de mørke sider at kende og gøre os fortrolig med dem, så vi kan genkende dem, når de en dag dukker op – og det vil de. Derfor skal de ud af mørket og frem i lyset.

ULVEN OG INDIANERNE

Ulve har et dårligt ry i vores kultur. I mange børnefortællinger er ulven ond og hvem kender ikke “den store stygge ulv” fra Anders And. Vi har også myten om varulven. For slet ikke at glemme al polemikken om den vilde ulv i Danmark. Sådan forholder det sig ikke for indianerne, eller de indfødte amerikanere. Deres viden om og erfaring med ulve har fået dem til at se den som et helligt dyr.

Ulven er et dyr, der har en meget tydelig adfærd. Alfahannen og -hunnen er de ubestridte ledere af flokken, men i modsætning til andre arter er lederen ikke nødvendigvis den hurtigste og stærkeste, men den mest intelligente og dygtigste.

Mange tror at ulven er ensom og vild, men de er meget sociale dyr, hvilket også forklarer, hvorfor de altid lever i flok. Hvis de gør noget alene, er det, fordi det er til gavn for flokken.

Ulve bliver kun voldelige i ekstreme tilfælde. De foretrækker at undgå kamp (eller afslutte den så hurtigt som muligt). De dræber heller ikke nogen fra deres egen race. Angriber de, er det af nødvendighed og så vil det være ud fra en strategisk plan. De kan godt lide at analysere deres omgivelser og vurdere næste skridt og det er næsten umuligt for deres fjender at få øje på dem, fordi de er gode til at “forsvinde”.

OM AT VÆKKE DEN INDRE ULV

For indianerne er ulven en guide og i følge dem, bærer vi alle noget ulverelateret inden i os. De tror, at ulvens ånd i visse situationer forvandler sig til en midlertidig allieret. F.eks. når den modige, loyale, generøse og frie side af os kommer frem. Ulvens ånd er ubesindig og modig, hvorfor den også træder frem, når vi beslutter os for at gøre noget forbudt eller farligt.

De tror, at ulve og hekse altid går hånd i hånd, og at de har det bedst i mørke. Vores mest magiske og frie aspekter kommer derfor også frem, når ingen kan se os.

Ifølge traditionen er den vigtigste måde at vække vores indre ulv på derfor også at være opmærksom på vores drømme.  Alt, der er gemt inden i os, kommer frem ubevidst i vores drømme. I drømmeverdenen kan vi lære os selv bedre at kende og opnå mod.

Samtidig er det vigtigt at vi bruger tid på at observere os selv og være tilskuer til vores egne handlinger, men uden at dømme dem. Det gælder om at blive opmærksom på de ting i vores daglige liv, der er udfordrende og binder vores ånd, det kan være frygt, pligter, tidligere oplevelser m.m.

Herefter gælder det om at handle og vi behøver absolut ikke at vente på de perfekte omstændigheder. Når vi begynder at arbejder os henimod vores mål, vil ulvens ånd guide os.

Så en vigtig læring af denne vinkel på ulvelegenden og ulven som guide handler om balance og følelsesmæssig ledelse.