Måske er du nysgerrig på, hvordan du kan forberede dig på en sjælerejse, hvordan sjælerejsen vil opleves samt om selve processen undervejs.

Forberedelsen

Det er en god ide, at gøre dig nogle tanker om, hvad du ønsker at arbejde med. Hvad ønsker du at få en større indsigt i eller forståelse for. Det kan f.eks. være temaer, der går igen i dit liv, følelser, reaktioner eller mønstre som du ikke umiddelbart kan finde årsagen til. Det kan også være ubehag ved bestemte personer eller måske en særlig tiltrækning, som du ikke har nogen rationel forklaring på. Fysiske smerter eller lignende, som der ikke er nogen lægelige forklaringer på, er også værd at notere.

Gør dig ligeledes nogle overvejelser over, hvordan dit liv ser ud lige nu. Er der ændringer på vej, privat eller arbejdsmæssigt eller er der noget andet der ligger og venter, som du skal tage stilling til.

Rejsen er ikke tilfældig

De liv, du kommer tilbage til på sjælerejsen, vil som udgangspunkt altid have en særlig relevans for den situation og de udfordringer du har i dit liv lige nu. Det er derfor også sket, at en klient ikke er kommet tilbage til et tidligere liv, men er ført tilbage til sin barndom i dette liv. Det var her den vigtigste indsigt var, og som i øvrigt gav stor mening for den pågældende.


Personer og begivenheder

Personer og begivenheder i tidligere inkarnationer kan have en rød tråd til det liv, du lever i dag og de relationer, du indgår i nu. Det er ikke ualmindeligt, at møde nære venner eller familie i sine tidligere liv. Din kone i dette liv kan have været din søster i et tidligere liv og den ene eller begge dine forældre kan have andre nære relationer til dig i de inkarnationer, du bliver ført tilbage til. Det skyldes, at vi som sjæle er knyttet til en sjælegruppe. Nogle af disse sjæle er med os i vore forskellige inkarnationer, hvor de udfylder forskellige roller – større eller mindre.

Det er derfor en god ide at skrive et lille notat om de vigtigste personer (gerne 10) i dit liv – også dem som har haft negativ indflydelse. Hvordan er de som personer, særlige kendetegn, det kan være dufte eller særlige måder at opføre sig på. Når du møder dem i et andet liv vil de ikke nødvendigvis have samme køn, alder eller udseende som i dette liv, men intuitivt vil du have en fornemmelse af hvem de er.

Hvordan oplever jeg sjælerejsen?

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker oplever og optager de indtryk de får på en sjælerejse. Nogle ser flotte panoramaer eller skarpe billeder næsten som at gå i biografen. Andre har kun vage fornemmelser af lyde, farver og indtryk, men ud fra disse mere intuitive fornemmelser kan de beskrive hvad de oplever.

Måden vi oplever på afhænger af, hvordan vi i almindelighed oplever hhv. vores omverden, den indre verden eller vores drømme. Vil du på en sjælerejse, kan det derfor være en god ide at være opmærksom på, hvordan du fornemmer og oplever. Træn evt. dine sanser. Du kan f.eks. øve dig i at være mere tilstede i nuet, være opmærksom på synsindtryk, dufte, lyde og smagsindtryk – bare registrere dem uden at forholde dig til dem.

Er du ikke bevidst om din måde at opfatte omverdenen intuitivt på, kan det tage lidt tid at tune dig ind på din sjælerejse, da du først her skal til at undersøge din tilgang til din sanseverden.

Men ingen panik, for under rejsen vil du blive guidet, så der vil være hjælp at hente.

Kan alle opleve tidligere liv?

Ja, men som beskrevet ovenfor kan det være sværere for nogen end for andre. Som nævnt ovenfor kan det være, at der noget du har overset i dette liv og som skal rundes først, inden du er parat til at gå videre.

Der er dog en forudsætning, der er vigtig for at gennemføre en sjælerejse. Du behøver ikke nødvendigvis at være overbevist om at vi bliver genfødt eller tro på reinkarnation. Men du skal være nysgerrig og åben overfor det du oplever og gå med på “legen” med et åbent sind.

Det betyder så også, at hvis du er fast overbevist om, at det ikke kan lade sig gøre, så sker der nok heller ikke noget.

Har du en stor angst for at møde noget ubehageligt kan det også være en stopklods. Her er det vigtigt at holde fast i, at du er i live nu, men at du i dine tidligere liv selvfølgelig kommer til at opleve din død i de liv. Uanset hvordan de liv former sig, som du bliver ført tilbage til, bliver du kun ført til de liv, der giver mening for dig.

Enkelte har en forestilling om at have været konge eller dronning eller en anden betydningsfuld person i et tidligere liv. Sådan forholde det sig ikke. De allerfleste liv har været temmelig almindelige, enkelte har måske tilhørt adelen. Min erfaring siger mig helt generelt, at jo højere op på samfundsstigen man har været, jo sværere et liv har man haft – typisk i mangel på kærlighed og omsorg.

Processen

Vi tager udgangspunkt i en indledende samtale med udgangspunkt i de overvejelser, du måtte have gjort dig.

Når du har lagt dig på madrassen, vil du modtage en guided afslapnings- og meditationsøvelse. Målet er at få dig i en så afslappet tilstand som muligt, så du er modtagelig for informationer fra underbevidstheden. På denne del af rejsen vil du møde den skytengel, som vil være dig behjælpelig på din videre færd.

Du vil ligge med lukkede øjne under hele forløbet.

Fokus på læring

Efter forløbet, men også kort efter hver inkarnation, vil vi bruge tid på at afsøge den læring, der var i de enkelte liv. Hvad bringer du med dig til dit nuværende liv. Du vil opdage, at selv oplevelser, som vi normalt vil betegne som negative, vil have et positivt budskab, som du kan bruge i dit nuværende liv.

Normalt vil vi under et forløb komme tilbage til to tidligere inkarnationer.

Det vil ikke være noget problem at huske dine oplevelser. Til forskel fra drømme har du jo selv været der – kropsligt og med dine sanser.

Forløbet vil dog blive optaget, så du kan få det med dig. En udfordring kan dog være, at du undervejs har talt så utydeligt og sagte, at det kan være svært at høre dig på optagelsen.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om tidligere liv og reinkarnation, så klik her.
Vil du høre, hvad andre har fået ud af deres sjælerejse, så klik her her.