HVAD ER MENINGEN MED LIVET?
Det er et spørgsmål som – i hvert fald i medierne – dukker op med jævnlige mellemrum. Formentlig er det ikke ofte du selv har sat dig ned og diskuteret med familie og venner hvad meningen med livet er og om du mon lever det liv du gerne vil? Det kommer snarere op, når du har stået i valgsituationer: Hvilken uddannelse, hvilket job, hvilken kæreste, hvilken bil osv. Måske har du på tidspunkter ønsket, at der var en manuel, hvor dit navn stod på, og som du bare skulle følge. Spørgsmålet er så, om du havde turde følge den!!

Hvis du accepterer tanken om reinkarnation har du været her før. Med en sjælerejse, er det muligt for dig at gennemleve tidligere liv fra fødsel til død og dermed opnå en forståelse af, hvad der var vigtigt for dig i de liv og hvad din læring var i de liv.

Til forskel fra at læse og tale om meningen med livet vil du på en sjælerejse være tilstede med hele dig – både følelsesmæssigt og kropsligt.

Min erfaring siger mig, at de liv eller inkarnationer du kommer tilbage til, også har et budskab i forhold til det liv du lever her og nu samt de udfordringer, du oplever du har her.