“Du skal ikke være bekymret for resultaterne af din handling
– men du skal derimod være opmærksom på selve handlingen.
Resultatet kommer af sig selv.”
Eckhart Tolle

Hvorfor opsøge en coach?

Der kan være mange grunde til at opsøge en coach. Ofte er det voldsomme udfordringer eller begivenheder på jobbet eller privat, der får os til at stoppe op. I sådanne situationer er det naturligt at sparre og sætte fokus sammen med en coach. Men det kan også skyldes et generelt ønske om personlig udvikling, eller udspringe af mere konkrete temaer:

 • karriereudvikling
 • jobskifte
 • stress
 • udfordringer i balance mellem job og dit privatliv (work life balance)
 • forandring af vaner og mønstre
 • eller måske blot et ønske om at stoppe op og foretage et generelt eftersyn af, hvor du er i dit liv.

Hvor skal du hen?

Vi har i dag store forventninger til os selv både i forhold til vores privatliv, arbejdsliv og karriere, men så sandelig også til vores egen selvudfoldelse og realisering. Med det generelle tempo vi har og med en kalender, der er fyldt helt ud med aktiviteter, bliver der ofte ikke megen plads til så mange tanker og refleksioner. Livet går uden at vi får taget reelt stilling til det.

Det kan derfor være lige så vigtigt at stoppe op, selvom det tilsyneladende går godt. Hvorfor nu det?

Du sikrer dig – med hele din person – at du er på vej derhen, hvor du gerne vil. Får stillet fokus på, hvad det egentlig er du vil/skal med dit liv? Mange drømme og visioner bliver aldrig formuleret bevidst eller ubevidst af angst for at tage et valg, at det er for pinligt, at du ikke er god nok, ikke dygtig nok, at det er for sent osv. osv.

Et personligt eftersyn

Det kan være af stor værdi at give sig lov til at foretage et personligt eftersyn sammen med en coach. Prøv lige at tænke tanken: Hvad er det værste der kunne ske? Hvad er det bedste, der kunne ske? Nogle opdager, at de netop er, hvor de skal være, måske med et par tilpasninger. Andre opdager, at de faktisk har en dyb drøm eller vision, som aldrig er blevet formuleret.

Det er dit valg om eller hvornår, du skal manifestere din drøm eller din vision. Det værste er, hvis du ikke får sat ord på dine inderste drømme. For gør du ikke det, har du ingen mulighed for at tage stilling til dem eller nærme dig dem, hverken på kort eller lang sigt.

Coachen kan udvide dit landkort over muligheder, påpege dine begrænsende overbevisninger og hjælpe dig med at sætte nye konkrete mål.

Gennem et coachforløb har du mulighed for effektivt at arbejde fremadrettet med at

 • nå dine mål
 • skabe personlig vækst og forandring
 • opdage skjulte og nye ressourcer
 • se andre og nye muligheder
 • skabe balance mellem familie, fritid og job
 • øge din kreativitet og produktivitet
 • øge din selvtillid og gennemslagskraft
 • ændre din livsstil og øge din livskvalitet
 • modvirke stress

Du er drivkraften i din egen udvikling

I dit coaching forløb stiller jeg mig til rådighed for dig, så du får mulighed for at finde din kerne og udvikle dig, som det unikke menneske du er, og med alle de kvaliteter du indeholder.

For at få glæde og udbytte af din coaching skal du

 • have et ønske om forandring og udvikling
 • være nysgerrig og åben overfor hvem du er
 • være villig til at reflektere
 • være villig til at udfordre dine overbevisninger
 • ville afprøve andre måder at handle på
 • være villig til at tage ansvar for din proces

Samtalerne er fortrolige, og det er dig, der sætter dagsordenen for, hvad du vil arbejde med.  Coaching er hjælp til selvhjælp.

Som coach er jeg din katalysator, der servicerer og guider dig gennem din proces. Blidt, måske udfordrende, men altid kærligt. Men ønsker du at lave ændringer i dit liv, så skal du selv ønske at gøre det. Coaching er som en dans, hvor du er dansen.

“Lad være med at gå i vejen for livet med tanker, der ikke bevæger sig.”

Det med småt

Skulle det ske, at du under vores indledende samtale oplever at vores kemi ikke matcher, stopper vi processen, og du skal selvfølgelig ikke betale for sessionen.

Etik. Find Your Way baserer sin etik på ICC’s etiske regelsæt.